ที่มาของการคิดสร้างอนุสรณ์รูปหล่อเหมือนจริง

“ท่านยังอยู่กับเราเสมอ”

                ผมขออนุญาตเล่าที่มาของการริเริ่มทำ อนุสรณ์รูปหล่อเหมือนจริงบราเดอร์อันโตนีโอ มารีอา ในนามของสมาคมศิษย์เก่า ทั้งคุณครู และศิษย์เก่ามงฟอร์ตที่ได้เคยร่วมงาน และได้รับการอบรมสั่งสอน (อย่างเข้มงวด) จาก บราเดอร์ หรือเรียกติดปาก “ปู่โหนก” เราทุกคนได้ตระหนักอยู่ตลอด ถึงคุณงามความดีและความเสียสละที่ท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ (ตอนเป็นนักเรียน เรายังไม่ค่อยเข้าใจ โดยเฉพาะคนที่สอบตกซ้ำชั้น) มาถึงตอนนี้ เราเข้าใจในสิ่งที่ท่านทุ่มเททั้งชีวิต ดังนั้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับท่านและเป็นเวลาที่เหมาะสม ในโอกาสที่มงฟอร์ตครบ 90 ปี เราพร้อมใจกันสร้างอนุสรณ์รูปหล่อเหมือนจริงสำหรับท่านเพื่อ 

1. เป็นอนุสรณ์สำหรับท่าน เพื่อเชิดชูคุณงามความดีที่ท่านได้เสียสละ
2. สำหรับท่านที่เป็นครูเพลงคนแรกของเรา เป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้จัก และเข้าใจจังหวะ
ของชีวิต
3. เพื่อให้น้องๆ รุ่นหลังที่ไม่ได้เจอบราเดอร์ได้ศึกษาเรียนรู้ เคารพ ขอบคุณ และภาวนา ที่สำคัญคือ
ไม่ลืมว่าก่อนจะมาเป็นมงฟอร์ต มีผู้เสียสละหลายท่านซึ่งบุคคลท่านหนึ่งคือ บราเดอร์อันโตนีโอ มารีอา
4. เงินรายได้ จากการสมทบทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้มีโอกาสมาร่วมกันจัดสร้างอนุสรณ์รูปหล่อเหมือนจริงให้กับบราเดอร์ ผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเรา ผมหวังว่าอนุสรณ์รูปหล่อเหมือนจริง
บราเดอร์อันโตนีโอ มารีอา จะเป็นอนุสรณ์เป็นที่ประจักษ์แก่คุณครู ศิษย์เก่า และนักเรียนมงฟอร์ตตลอดไป

 เศรษฐ์ ชุมศิลป์
นายกสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์วิทยาลัย ปีบริหาร พ.ศ.2562-2563

“แด่ครูผู้เสียสละ”

บราเดอร์ อันโตนีโอ มารีอา
(ภราดา​ อนุรักษ์ ศรีวาทยกร)

ภราดาอันโตนีโอ มารีอาเป็นผู้ที่มุ่งมั่น และเสียสละอย่างเต็มความสามารถตลอดชีวิตในความเป็นครู โดยทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และความสามารถจนได้รับสถานะครูสมบูรณ์แบบ

ผลงาน
ท่านได้เข้าเป็นสมาชิกของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล เพราะว่าท่านต้องการเป็นมิสชันนารี เพื่อนำข่าวดีมาสู่ประชาชนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าตามแบบของนักบุญเปาโล และนักบุญฟรังซิส ซาเวียร ท่านภูมิใจที่เป็นนักบวช ประชาชน ประเทศชาติ และคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528)
Montfort School Band Thailand Championship of Band Competition 1985
https://www.youtube.com/watch?v=wApmadvEF_Y&t=575s